Telefoonnummers in geval van nood

BeDoctors.be   Telefoonnummers in geval van nood

Alle telefoonnummers in geval van nood

WAARSCHUWING: deze nummers mogen alleen worden gebruikt in geval van nood

112 (of 100): ambulances en brandweerlieden

Voor gebruik in geval van brand of medisch noodgeval
Elke provincie heeft een callcenter dat 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor noodoproepen waarbij de tussenkomst van brandweerlieden of een ambulance nodig is. Het oude nummer, 100, komt op dezelfde plaats aan als 112.

101: politie

Te gebruiken in geval van nood van de politie (Alle soorten interventies die geen tussenkomst van brandweerlieden of een ambulance vereisen).
Elke provincie heeft een 101-dienst die op elk moment van de dag of nacht wordt gebeld. Met de 101 kunt u snel de politiediensten uitzenden.

Anderen

  • Antigifcentrum: 070 245 245
  • Child Focus: 116.000
  • Zelfmoordpreventie: 0800 32 123
  • Luisteren naar huiselijk geweld: 0800 30 030